Esențial de Imunologie – Prof. Univ Dr. Constantin Bâră – UMF Carol Davila București,

Editura Bic ALL 2002

Subliniată